Simeoni areng ADR-vedude alal on alati põhinenud ettevõtte põhiväärtustel - ohutusel ja partnerlusel kliendiga. Kemikaalivedude riskide maandamine ja investeeringukesksus tõstavad ühiste väärtuste leidmise kogu tegevuse eelduseks.

Veeldatud kütte- ja tööstusgaaside vedu Meil on suur kogemus tööstus- ja küttegaaside veol. Loe edasi Vedelkütuste vedu Simeon Transport on koos teiste Kiitosimeon grupi firmadega Soome ja Baltimaade vedelkütuste veo selge liider. Loe edasi Vedelate keemiatoodete vedu Kemikaalide vedu on väga mitmekülgne ja väljakutseid esitav transpordiliik. Loe edasi
Galerii